Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is het op een dusdanige manier bouwen dat hier aan de huidige behoefte wordt voldaan, zonder dat mogelijkheden voor andere volkeren en toekomstige generaties worden verminderd? (SenterNovem, thans Agentschap NL, 2003).

Duurzame woningen en gebouwen zijn vaak gezonder voor bewoners en gebruikers. Ook zijn ze energiezuiniger en beter voor het milieu dan traditionele woningen. Duurzaam bouwen bespaart ook grondstoffen.

Duurzaam bouwen bestaat grofweg  uit twee onderdelen: de energiezuinigheid van een gebouw en het gebruik van materialen die minder schadelijk zijn voor het milieu. Hierbij is van belang dat het gebouw zo functioneel, comfortabel en flexibel mogelijk is, om zo de levensduur te verlengen.

Duurzaam bouwen zet aan tot innovatie en productontwikkeling. Producten die nu standaard gebruikt worden, zijn ontwikkeld vanuit duurzaam denken. Bijvoorbeeld verf op waterbasis ,isolatie  ,zuinige HR-verwarmingsketels en ventilatiesystemen. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van duurzame energie door de inzet van warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen.

In sint-Pancras hebben wij in opdracht van de familie Opstelten een passief woning gerealiseerd, kijk hier voor meer informatie.  –piafwonen
Wij zijn in onderhandeling voor het plaatsen van zonnepanelen op onze eigen werkplaats en kantoor in de Goorn.

Energiezuinigheid

  • Zo laag mogelijk energieverbruik van het gebouw, waarbij tevens zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen;
  • Zo laag mogelijk waterverbruik van het gebouw;
  • Zo laag mogelijk energieverbruik bij het produceren, transporteren en verwerken van de producten.

Materialen

  • Zo min mogelijk materialen gebruiken (bijvoorbeeld door efficiënter productieproces -minder restafval- en het toepassen van dunner plaatmateriaal/holle stenen);
  • Zo veel mogelijk gerecyclede materialen toepassen;
  • Zo veel mogelijk herbruikbare materialen toepassen;
  • Zo veel mogelijk onderhoudsvriendelijke materialen toepassen;
  • Materialen toepassen waarin zo min mogelijk schadelijke stoffen zijn verwerkt;
  • De levensduur van materialen verlengen door het herstelbaar te maken;
  • De levenscyclus/kringloop van materialen verlengen door ze demonteerbaar te maken.